ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಐಡಿ)

ಪರಿಚಯ:

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮೆ ಕಚೇರಿ (K.G.I.D.) ಎಂಬುದು 1958 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.

 ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 1891 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್.ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿವನ್ ಸರ್ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ – http://www.kgid.kar.nic.in/

ಇತರ ಮಾಹಿತಿ:

1981 ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಮೆ ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೊತ್ತದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ (ಪಾಲಿಸಿ ಮೊತ್ತ + ಬೋನಸ್) ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ 55 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ / ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರಗಳು

ಎಣಿಕೆ

1

ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

10

2

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ

31,202

*

3

ವಿಮಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ

22,262

**

ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ:

ವಿಳಾಸ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ,

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301,

3 ನೇ ಮಹಡಿ

ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ತುಮಕೂರು – 572 10

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ .: 0816-2272056

 

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:diokgidtumkur[at]gmail.com

 

ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಕರ್ಜ್ ವಿವರಗಳು:

ಹೆಸರು

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

H. C. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಅಧಿಕಾರಿ

 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2272056

 

ಇಮೇಲ್ಐಡಿ: diokgidtumkur[at]gmail.com