ಮುಚ್ಚಿ

ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೆ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

adc_tum

DC Office Mini Vidhan Soudha, Tumakuru.

ಇಮೇಲ್ : adc[dot]tumkur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : Additional Deputy Commissioner
ದೂರವಾಣಿ : 0816-2261744