ಮುಚ್ಚಿ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ ಜಿಲ್ಲೆ) ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ನಾಗರಿಕರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವರು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಅವರ ಸೇವೆಯ ವಿನಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ & ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಭೇಟಿ: http://sevasindhu.karnataka.gov.in/

ಸ್ಥಳ : ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ತುಮಕೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 572101