ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು -ವ – ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 05/08/2023 20/08/2023 ನೋಟ (3 MB)
ತುಮಕೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

 

16/02/2022 14/03/2022 ನೋಟ (3 MB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎಕ್ಸ್ಇ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/97/2011-2012 ದಿನಾಂಕ : 21/07/2017

21/07/2017 31/10/2019 ನೋಟ (666 KB)
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎಕ್ಸ್ಇ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/97/2011-2012 ದಿನಾಂಕ : 21/07/2017

21/07/2017 31/08/2019 ನೋಟ (488 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

08/01/2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 28/02/2019 ನೋಟ (3 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19: ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ,ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

30/05/2018 28/02/2019 ನೋಟ (212 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 1:1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 31/01/2019 ನೋಟ (875 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ

1: 5 ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ

30/05/2018 31/01/2019 ನೋಟ (410 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

24/07/2018 ರಂದು 1: 5 ದೃಢೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 31/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19

29/10/2018 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 31/01/2019 ನೋಟ (1 MB)