ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ

ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ

ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ