ಮುಚ್ಚಿ

400 ಕೆ. ವಿ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

400 ಕೆ. ವಿ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
400 ಕೆ. ವಿ. ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಕಲಂ 11(1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 18/09/2020 ನೋಟ (128 KB)