ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2019 - ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2019 - ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸಿರಾ 2 07/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ಸಿರಾ 1 07/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ತಿಪಟೂರು 2 07/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ತಿಪಟೂರು 1 07/01/2019 ನೋಟ (9 MB)
ಕುಣಿಗಲ್1 07/01/2019 ನೋಟ (5 MB)
ಪಾವಗಡ 07/01/2019 ನೋಟ (7 MB)
ತುರುವೇಕೆರೆ 07/01/2019 ನೋಟ (5 MB)