ಮುಚ್ಚಿ

ಐಎಎಸ್ / ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಐಎಎಸ್ / ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
RAKESH IAS DC1 ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162272480 ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತುಮಕೂರು
ceo ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in 08162272898 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು
SP ಡಾ . ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ sptkr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08162272451 ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಬಿ ಎಚ್ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು