ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಶೇಷ ಜಮೀನು ಆಕ್ವಾಶಿಷನ್ ಕಚೇರಿ (ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗ, ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲು ಯೋಜನೆ).

ತುಮಕುರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್:

ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ,
ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ
ರೈಲು ಯೋಜನೆ
ತುಮಕುರು.

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ):

ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಛೇರಿ,
ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ
ರೈಲು ಯೋಜನೆ, ತುಮಕುರು
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ತುಮಕುರು.
ಪಿಎಚ್: – 0816-2276042
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: – 0816-2276042

ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ (ಇಲಾಖೆ, ಉದ್ದೇಶ, ದೃಷ್ಟಿ):

ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ:

ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕಚೇರಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ತುಮಕುರುದಿಂದ ಸಿರಾ ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿಯ ಕೋರಟಾಗೇರೆ ಮೂಲಕ ತುಮಕುರು-ಪವಗಡದಿಂದ.

ವಿಷನ್:

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್, 1894 ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಫೇರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿ Habilitation ಮತ್ತು Re Settlement Act, 2013 ರ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 2016 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು: 

ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗ, ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ

ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು / ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ವಿಧಾನ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು / ಸೇವೆಗಳು:

ಈ ಆಫೀಸ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಯುಟಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು:

ಈ ಕಛೇರಿಯು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ, 1894 ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮರು ನಿಬಂಧನೆ ಕಾಯಿದೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2013, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್, ತುಮಕುರು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ 6 (1) ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 4 (1) ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಚೇರಿ, ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ:

ಪಾವತಿಸಿದ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯಿದೆ 1894 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರದ ವರ್ಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮರು ನಿಬಂಧನೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಇರುವವರು 1894 ರ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 28 (ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಫೇರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿ Habilitation ಮತ್ತು Re Settlement Act ರೈಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2013 ಅವರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ:

ತುಮಕುರು-ರಾಯದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕುರು-ದಾವಣಗೆರೆ

ರೈಲು ಯೋಜನೆ, ತುಮಕುರು.