ಮುಚ್ಚಿ

ಯೋಜನೆಗಳು

Filter Scheme category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದೀನ್ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (DDUGJY)

OM ನಂ 44/44/2014 -ಓ ದಿನಾಂಕ 03.12.2014 ರ ದಿನಾಂಕದಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ದೀನ್ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ (ಡಿ.ಡಿ.ಜಿ.ಜಿ.ವೈ.ವೈ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಹಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿವಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೃಷಿಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ-ಅಲ್ಲದ ಹುಳುವಿನ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ; ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ / ಹುಳ / ಗ್ರಾಹಕರ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. RGGVY ಗೆ DDUGJY ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಹಣಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ನೇ ಮತ್ತು…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 09/08/2018

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಐಪಿಡಿಎಸ್)

ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ OM ನಂ 26/1/2014 – ಎಡಿಆರ್ಡಿಪಿ ದಿನಾಂಕ 03.12.2014 ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಐಪಿಡಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು / ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ: ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ; ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು / ಹುಳ / ಗ್ರಾಹಕರ ಮೀಟರಿಂಗ್. R-APDRP ಗೆ IPDS ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಹಣಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ನೇ ಮತ್ತು 13 ನೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್-ಎಪಿಆರ್ಡಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು CCEA ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು….

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 09/08/2018

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಾಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನಾ (ಸೌಭಾಗ್ಯ)

11.10.2017 ರಂದು ಓ.ಎಂ. ಸಂಖ್ಯೆ 44/2/2016-ಆರ್ಇ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರ ಸಹಾಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ – ಸಬ್ಘಾಗ್ಯಾವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವು ಕೆಳಗಿರುವಂತಿರಬೇಕು: ವಿವರಗಳು ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕೆ % GOI ಅನುದಾನ 60% ಯುಟಿಲಿಟಿ / ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುಗೆ 10% ಸಾಲ 30% ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ GOI…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 09/08/2018

ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆ

ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯುಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೆಚ್ಚ. ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ ಪಂಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಲೆ / ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ -18 ರಂತೆ ಪ್ರಗತಿ 1 ಮೊದಲ ಹಂತ 1009 4.66 11 971 2 2 ನೇ ಹಂತ 1530 3.74 48 291 3 3 ನೇ ಹಂತ…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಕೆ.ಎಸ್)

01.02.1997 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಫಲಾನುಭವಿಯರಿಗೆ ನೆಲದ ನೀರಿನ (ರಂಧ್ರ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು) ಶೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಇ.ಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು. 01.04.1999 ರಿಂದ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್, ಮಹರ್ಶಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ST ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತವೆ….

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಶಕ್ತಿ

ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2001-02 ರಿಂದ 2004-05, ರಾಜ್ಯದ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. 2004-05 ಮತ್ತು 2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 94,790 ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: ​​​ವರ್ಷ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಶಕ್ತಿ 2004-05 2383 2005-06 ​3934 2006-07 ​3345 2007-08 ​3198 2008-09 ​4821 2009-10…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018

ನಿರಾಂತರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2008-09ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 129 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 2123 ಕೋಟಿಗಳು. ಹಂತ-1 ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1203 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರೂ. 920 ಕೋಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಾಂತರಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು 40% ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ESCOM ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60% ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ 2123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 31.03.2018 ರಂತೆ NJY ದೈಹಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಎಸ್ಕಾಂ ನ ಹೆಸರುತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 11kV NJ ಹಳ್ಳಿಗಳು…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2018