ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ

ತುಮಕೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರು:

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆ
ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ ಕಲಾಮಂದಿರ ಸಮೀಪ,
ಬಾಲನಕಟ್ಟೆ,
ತುಮಕುರು-572101.

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು (ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ):

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆ,
ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್: 0816-2278509
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0816-2278509

ಅಧಿಕಾರದ ಹೈರಾರ್ಸಿ:

 1. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
 2. ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯಕ
 3. ಮೊದಲ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ
 4. ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಕಾರ
 5. ತಜ್ಞ
 6. ಚಾಲಕ
 7. ಡಿ – ಗುಂಪು

ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ (ಇಲಾಖೆ, ಉದ್ದೇಶ, ದೃಷ್ಟಿ):

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಚೇರಿಯು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಡ್ ಆಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಡೆಲಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು:

ಮಡಿಯಾಮ ಸಂಪರ್ಕಾ: – ಏಪ್ರಿಲ್ – 2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ -2015. ಪ್ರವಾಸ, ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ expences ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
ವಿಕಾರಸಂಕಿರಣ: – ಅಕ್ಟೋಬರ್-2014. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ.
ಗ್ರಾಮಾವಹಿಣಿ: – ಜೂನ್ 2014 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2015 ವರೆಗೆ. ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಾರ.
ಗ್ರಾಮಾಸ್ಪರ್ಕ: – ಜೂನ್ 2014 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ – 2015. ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾಟಕ ತಂಡದ ಉಡುಪು ಉಡುಪುಗಳು: – ಜೂನ್ – 2014.

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು / ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು / ಸೇವೆಗಳು:

 1. ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
 2. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪಡೆಯಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ.
 3. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 4. ನಿವೃತ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಇತರ ಮಾಹಿತಿ:

ಒಂಬತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೈನಂದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಾರದ, ಒಂದು ಮಾಸಿಕ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.