ಮುಚ್ಚಿ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ:

ಕಂದಾಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಎಂ ಎಸ್ ) ಎಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ತುಮಕೂರುನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಆದಾಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಸರು

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್

ಇ-ಮೇಲ್

ಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತುಮಕೂರು

deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com

ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧುಗಿರಿ

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ

ac[dot]madhugiri[at]gmail[dot]com

ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಪಟೂರು

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಿಪಟೂರು

ac[dot]tiptur[at]gmail[dot]com

ಎಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತುಮಕೂರು

ac[dot]tmkr[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

tahasildarcnh[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುಬ್ಬಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗುಬ್ಬಿ

gubbi135[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊರಟಗೆರೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊರಟಗೆರೆ

thasildar[dot]kor[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕುಣಿಗಲ್

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಣಿಗಲ್

tahasilkunigal[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧುಗಿರಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಧುಗಿರಿ

eln[dot]mdg[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪಾವಗಡ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್      ಪಾವಗಡ

elnpvg[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿರಾ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿರಾ

tahsildar[dot]siraeln[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಪಟೂರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಿಪಟೂರು

tasildar[dot]tiptur[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಮಕೂರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತುಮಕೂರು

talukofficetumkur[at]gmail[dot]com

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುರುವೇಕೆರೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತುರುವೇಕೆರೆ

 tahsildar[dot]tvk[at]gmail[dot]com

ಕೋರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಸ್ ಅಮೂರ್ತ ವರದಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ

https://rccmsbidar.kar.nic.in/public/courtwise_dashboard.aspx?dcode=1525