ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸಿರಾ 1 07/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ತಿಪಟೂರು 2 07/01/2019 ನೋಟ (8 MB)
ತಿಪಟೂರು 1 07/01/2019 ನೋಟ (9 MB)
ಕುಣಿಗಲ್1 07/01/2019 ನೋಟ (5 MB)
ಪಾವಗಡ 07/01/2019 ನೋಟ (7 MB)
ತುರುವೇಕೆರೆ 07/01/2019 ನೋಟ (5 MB)
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2019 ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ತುಮಕೂರು – ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಂ ೧೬(೨) ರನ್ವಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿ (ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜವಂತಿ ಗ್ರಾಮ) 22/10/2018 ನೋಟ (453 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (453 KB)
ತುಮಕೂರು – ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಂ ೧೬(೨) ರನ್ವಯ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿ (ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ,ಪಾವಗಡ ಗ್ರಾಮ) 22/10/2018 ನೋಟ (340 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (340 KB)