ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಸಿಲ್ದಾರರು

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ತಹಸಿಲ್ದಾರರುಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ. ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪ-ಡಿವಿಶನಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಹಸಿಲ್ದಾರರು ಭೂಮಿಯ ಆದಾಯದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಾಯಕ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಜವಬ್ದಾರಿಯುತ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸುವುದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆಗಳ ತಕರಾರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು. ಪಹಣಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಭೂ ಕಂದಾಯ ರಸೀದಿ, ಪಟ್ಟಾ ಬುಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. ತನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಿಬಾಯಿಸಲು ಆತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜವಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಿಪೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೃಶ್ ಕೃತ್ಯ ಗಳ ನಡೆಸಿರುವ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.