ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ ಯಲಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162272480
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ. ಕೆ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ adc[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162261744
ಡಾ.ವಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ. ಕೆ ,  ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in 08162272898
ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಹಪುರ್ವಾಡ್, ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ sptkr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08162272451