ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162272480
ಅನಿತಾ ಸಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ adc[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162261744
ಅನ್ನೀಸ್ ಕನ್ಮಾನಿ ಜಾಯ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಚೇರಿ ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in 08162272898
ಡಾ. ದಿವ್ಯ ವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ sptkr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08162272451