ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dctumkur-ka[at]nic[dot]in 08162272480
ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಕರಾಳೆ. ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ adc[dot]tumkur[at]gmail[dot]com 08162261744
ಪ್ರಭು ಜಿ. ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in 08162272898
ಅಶೋಕ್ ಕೆ ವಿ. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ sptkr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08162272451