ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ – ೨೦೨೩

election_kbanner
 • image

  ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ.

 • ಡಿಸಿ

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

————- ಇಸಿಐ ಐಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ———–

 

cvigil

ಸಿವಿಜಿಲ್

 

 

Nodal

ಎನ್ಕೋರ್ ನೋಡಲ್

 

 

Booth

ಮತಗಟ್ಟೆ

 

 

KYC

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

 

 

 

image

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

 

 

image

ಮತದಾರರ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ

 

 

 

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಾಡು

 

 

 

13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಸಂದೇಶ

 

image