ಮುಚ್ಚಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು, ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
PDF ವೀಕ್ಷಣೆ
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
 View/Download
ಗುಬ್ಬಿ View/Download
ಕೊರಟಗೆರೆ
View/Download
ಕುಣಿಗಲ್
View/Download
ಮಧುಗಿರಿ
View/Download
ಪಾವಗಡ
View/Download
ಸಿರಾ
View/Download
ತಿಪಟೂರು
View/Download
ತುಮಕೂರು
View/Download
ತುರುವೇಕೆರೆ
View/Download
KREIS ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು
View/Download