ಮುಚ್ಚಿ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 1. ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
 2. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ
 3. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನೋಂದಣಿ
 4. ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಉರ್ಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 5. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
 6. ಶಿಕ್ಷಣ
 7. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ
 8. ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿಗಳು
 9. ಮಾಹಿತಿ
 10. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ
 11. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು
 12. ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ದೇಶ ಯೋಜನೆ
 13. ಖಜಾನೆ
 14. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 15. ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ