ಮುಚ್ಚಿ

ಶುಭಾ ಕಲ್ಯಾಣ್

ceo

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಮಕೂರು

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08162272898