ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

tashil_gub

Taluk office Gubbi Taluk Tumakuru

ಇಮೇಲ್ : gubbi135[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : Tahsildar
ದೂರವಾಣಿ : 8073688515