ಮುಚ್ಚಿ

ಎಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ

ಸಿ ಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

281, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ II ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು - 560070, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : chiefminister[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08026582230