ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣದ ಆಟೋಮೇಷನ್

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣದ ಆಟೋಮೇಷನ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣದ ಆಟೋಮೇಷನ್

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್, ಟಿವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು).

16/08/2018 31/08/2018 ನೋಟ (2 MB)