ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

 

new

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ- ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಯ "ಆಡುಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ" ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (1:3)

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ "ಆಡುಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ "ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ(1:3)

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆಯವರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (1:5)

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (1:5)

new ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ (Download)

new ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (1:5)

new ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಕಾವಲುಗಾರರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ (1:5)

new2011 ರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

newದಿನಾಂಕ:31.12.2009ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಕರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

newಗೋಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ (Online)

new2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ

newತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ  

newಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ

newTender Notification Of Social Impact Assesment For Tumkur-Davanagere Railway Project

newತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು

newತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ವಿವರ

newBank Mitra Details in Tumkur District

newJOB ASPIRANTS INFORMATION SYSTEM